Akcie

O nás

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Toto vám prináša projekt Betesda. Aktivity pre vás pripravuje a organizuje občianske združenie Život a zdravie, Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa.

  • sme ľudia, ktorí chcú prežiť svoj život užitočne

  • ponuka osvetových akcií a prednášok

  • spoznajte dávnu minulosť ľudstva z pohľadu Biblie

  • naštartujte zdravotnú reformu vo svojom živote