O nás

BETESDA

 

Βηθεσδά,  (z Chaldejského חֶסְדָּא בֵּית) t. j. “Dom milosti”, miesto, kde prijímajú chorých a starajú sa o nich. 

V starom Jeruzaleme tak bola pomenovaná nádrž pri Ovčej bráne, o ktorej sa verilo, že má liečivé účinky. 

BETESDA chce byť miesto, kde ľudia hľadajúci(informácie, inšpiráciu oddych a pokoj, priateľstvo a bezpečie) nájdu, čo hľadajú.

Betesda chce byť miesto, kde nebude nikto musieť povedať: Nikoho nemám. 

Preto sme pripravili priestor a aktivity pre širokú verejnosť, každého veku, zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka a my veríme, že skrze ne nájdete PRIATEĽSTVO, BEZPEČIE a INŠPIRÁCIU.

Sme kresťanské spoločenské centrum, kde Vás čaká:

  • Klub Pathfinder-Prieskumník (aktivity pre deti)
  • Klub šikovných rúk
  • Klub zdravia
  • Konverzačná angličtina
  • Kresťanské skupinky (priestor na modlitby, štúdium Biblie, zdieľanie a duchovný rast)
  • Podporný program- Anonymní surfisti

Kto je za tým?

Dobrovoľníci z Cirkvi adventistov siedmeho dňa,  o.z. Život a zdravie, o.z. Klub Prieskumník a Maranatha z.s.