O nás

O čo ide?

  • o ľudí, ktorí chcú prežiť svoj život užitočne
  • o ponuku osvetových akcií a prednášok
  • spoznať dávnu minulosť ľudstva z pohľadu Biblie
  • naštartovať zdravotnú reformu vo svojom živote
  • nájsť pravdu o sebe – kto sme a prečo sme tu?
  • spoznať viac Ježiša Krista takého, aký skutočne je
  • nájsť zmysel a cieľ v živote
  • naučiť sa dôverovať Biblii

Akcie sú zamerané na prevenciu zdravia, medziľudské vzťahy a duchovné otázky. Tieto oblasti sú dôležité pre život každého človeka. Čím vyššie poznanie v nich dosiahne, tým lepšia bude kvalita jeho života. Toto Vám prináša projekt Betesda.

 

Pýtate sa, prečo Betesda?

Betesda je miesto, kde je človek prijímaný taký aký je, bez ohľadu na minulosť.

 

Kto je za tým?

Aktivity  pre vás pripravuje a organizuje občianske združenie Život a zdravie, Maranatha z.s. a dobrovoľníci z cirkevných zborov adventistov siedmeho dňa.

Budeme sa tešiť na Vašu návštevu.