18. júla 2018

Kontakt

Maranatha z.s.
Jemnická 887/4
140 00 Praha 4
tel.: 224 210 571
fax: 224 210 559
www.maranatha.cz

Cirkev adventistov siedmeho dňa
Bazovského 1
98501 Lučenec
lucenec.casd.sk

Kontaktné osoby:

Marek Kaba, B.Th., B.A.
tel: +421 944 438 586
e-mail: kabamarco@gmail.com

Pavel Hlivka
tel: +421 905 638 995
e-mail: hlivkap@gmail.com

František Kolesár, B.Th.
tel: +421 905 895 156
e-mail: fkolesar@casd.sk

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci
tel: (+421) 948 526 722
e-mail: juraj.turoci@maranatha.cz
e-mail: juraj.turoci@gmail.com

 

Facebooková stránka:

facebook.com/betesdars